для консультации: 055-9704235
МТ 8234-06-08 – Шимми Мадан против государства Израиль.

МТ 8234-06-08 – Шимми Мадан против государства Израиль.

МТ 8234-06-08 – Шимми Мадан против государства Израиль.

ההליך הפלילי סמכות בית המשפט

שחרור לחלופת מעצר

עמ”ת 8234-06-08 שימי מדן נ’ מדינת ישראל

בית המשפט המחוזי
בפתח תקווה


עמ”ת 8234-06-10
2 יולי 2008

 

העורר שימי מדן

-נגד-

המשיבה מדינת ישראל

העורר – הובא ע”י יחידת נחשון

ב”כ העורר עו”ד יעקב שקלאר

ב”כ המשיבה עו”ד נבנצל

 


החלטה
כנגד העורר הוגש כתב אישום המייחס לו ביצוע חמש עבירות של סחר בסמים מסוג קנאביס.

לעורר אין עבר פלילי.

הוצעה חלופת מעצר בבית משפט קמא בעיר אשקלון, בביתו של מר רפאל מאירילשווילי. בית משפט קמא פסל חלופה זו מאחר ובעדותו של מר רפאל מאירילשווילי נפלו סתירות לעומת מה שהצהיר עליו בתצהיר. בית משפט קמא לא היה מוכן לשחרר את העורר לחלופת מעצר בהשגחתו של אדם יחיד, ובפרט לא בהשגחתו של מר רפאל מאירילשווילי אשר לא עשה רושם טוב על בית המשפט.

היום הוצעו שני משגיחים נוספים, אשר ישגיחו על העורר: דודו מר בן-ציון מאירילשווילי וחברתו של העורר בת-אל ברדה.

ההלכה בעניינם של סוחרי סמים היא, שדינם להיעצר עד תום ההליכים. בנסיבות מסוימות יש לשקול חלופת מעצר, אשר יהיה בה כדי לנטרל את המסוכנות, מאחר וסחר בסמים מטבעו מבוצע מתוך מקום המגורים של הסוחר. החשש בעניינו של העורר מקבל תקפות יתר לאור העובדה, שמדובר בחמש עבירות שונות, שבוצעו תוך זמן קצר יחסית. מאידך, העובדה שאין לעורר עבר פלילי עומדת לזכותו.

עניין זה של איון המסוכנות באמצעות החלופה המוצעת צריך שייבחן לעומק על ידי שירות המבחן, אולם שירות המבחן מצוי בשביתה מזה למעלה מחודשיים ותסקירים אינם מוגשים.

לאור העובדה שלעורר אין עבר פלילי, אני מורה כי העורר ישוחרר בתנאים כדלקמן:

  1. העורר ישהה במעצר בית מלא ומוחלט בבית דודו רפאל מאירילשווילי, ברח’ שפירא 709/4 באשקלון. העורר יהיה בהשגחתם של בן-ציון מאירילשווילי או בת-אל ברדה, אשר ישגיחו על העורר לסירוגין.
    יובהר, כי לרפאל מאירילשווילי אין תפקיד בהשגחה על העורר.
  2. העורר יחתום על התחייבות עצמית בסך של 50,000 ₪.
  3. העורר ימציא שני כתבי ערבות צד ג’ בסך של 100,000 ₪ כל אחד, אשר ייחתמו על ידי בן-ציון מאירילשווילי ובת-אל ברדה.
  4. העורר יפקיד במזומן, או בערבות בנקאית, סך של 10,000 ₪.
  5. העורר יהיה רשאי לצאת את מעצר הבית, בליווי אחד מהמשגיחים, להתייעצות עם בא כוחו במשרדו, וזאת רק לאחר שבא כוחו יודיע על כך למאשימה.
    כמו כן יהיה רשאי העורר לצאת לטיפולים רפואיים דחופים בלוויית אחד מן הערבים.

 

 

_________________________
אברהם יעקב, שופט

 

Свяжитесь с нами
Заполните форму, и мы свяжемся с вами
  • Это поле используется для проверочных целей, его следует оставить без изменений.
Skip to content