для консультации: 055-9704235
Обвинение в драке сняли после 4 лет слушаний

Обвинение в драке сняли после 4 лет слушаний

Обвинение в драке сняли после 4 лет слушаний

מדור תביעות לכיש הודיע היום לנאשמים במעורבות בקטטה כי כתב האישום שהוגש נגדם בשנת 2016 נמחק לאחר שנידון בבית המשפט במשך 4 שנים. הסיבה למחיקת כתב האישום: עד שהובא תחת איום במעצר ומסר עדות מזכה.

כתב האישום הוגש על רקע קטטה שהתרחשה בספטמבר 2016, אז נסעו איגור ליאחוביץ ורז שמואל על אופנועם, עת חתך אותם רכב פרטי ובתוכו שני אנשים. כשעמדו ברמזור, העיר אחד האופנוענים לנהג הרכב וזה בתגובה יצא מן הרכב, תקף אותם, הפיל אותם מהאופנוע ודחף את את האופנוע עליהם.

רוכבי האופנוע לא נותרו חייבים, נחלצו מתחת לאופנוע והחלו להכות את נהג המכונית. לקטטה הצטרפה גם אשתו של נהג הרכב, והמעורבים החלו לתקוף את אלה את אלה עד אשר עדי ראייה הפרידו ביניהם ולמקום הוזעקה משטרה.

הוגש כתב אישום כנגד שני האופנוענים בעבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש, מהטעם שחבלותיהם של האחרונים תועדו טוב יותר. בגלל מחדלי המשטרה מלחקור עדי ראייה אובייקטיביים, נוהל תיק זה במשך 4 שנים תמימות, במהלכם התקיימו דיונים רבים, ניסיונות גישור, והוגשו בקשות מטעם הסנגור, עו”ד יעקב שקלאר, לזמן לעדות עדי ראייה.

אף שעו”ד שקלאר הצליח לאתר עד ראייה, נמנעה המשטרה מלגבות את עדותו, וגם מדור התביעות התעקש עת רבה, למעשה שנים מספר, על ניהול הוכחות.

עו”ד שקלאר ביקש לשכנע את ראש שלוחת תביעות לכיש, לזמן את עד הראייה למשטרה, אך ניסיון זה לא צלח שכן המשטרה “ויתרה” לעד, שלא רצה להיות מעורב, והניחה לו לנפשו, מן הטעם שלא מזמנים עדים סרבנים.

עו”ד שקלאר התעקש והצביע על חובתו של כל עד ראייה למסור עדות אמת במשטרה, ולהגיע על פי זימון למסירת עדות. ובסופו של יום, תחת איום במעצר, הצליחה המשטרה לזמן את העד, וזה התייצב, ומסר עדות מזכה לגבי שני הנאשמים.

למרות עדות זו, התעקש ראש המדור, עו”ד יוסי קעטבי, להמשיך ולנהל הוכחות, עד שהתיק נקבע לגישור בפני נשיא בית המשפט. זמן קצר לפני הליך הגישור הצליח עו”ד שקלאר לשכנע את ראש שלוחת התביעות, עו”ד איה קמשוביץ, למחוק את כתב האישום. ואכן, כעת, הודיעה המשטרה לבית המשפט על כי היא חוזרת בה מכתב האישום, לאחר 4 שנים של התדיינות משפטית ארוכה.

תגובת עו”ד יעקב שקלאר: “כמובן שאנחנו שמחים על התוצאה, שחסכה המשך ניהול הוכחות מיותר ומסורבל, שבסופו היו הנאשמים מזוכים ממילא. הפיכתו של תיק ראיות מובהק, בו ישנם עדי ראייה רבים, לתיק מהימנות, מהווה תעודת עניות למשטרת ישראל, אשר מתעצלת או מתרשלת לגבות ראיות, ומכריעה לפי חומרת החבלות בלבד. אני שמח שישנה תובעת אחת חרוצה בכל שלוחת תביעות לכיש, שעשתה את הדרוש בתיק זה, וגרמה למחיקתו, ולהפסקת ההליכים המסורבלים והמייגעים והמיותרים”.

 

מקור הכתבה:https://www.obiter.co.il/criminal/28289

Свяжитесь с нами
Заполните форму, и мы свяжемся с вами
  • Это поле используется для проверочных целей, его следует оставить без изменений.
Skip to content