לייעוץ ללא התחייבות: 055-9704235
פיטרתי את העובד בשל הפרת משמעת. האם חובה עליי לשלם לו פיצויי פיטורים?

פיטרתי את העובד בשל הפרת משמעת. האם חובה עליי לשלם לו פיצויי פיטורים?

פיטרתי את העובד בשל הפרת משמעת. האם חובה עליי לשלם לו פיצויי פיטורים?

עו”ד לדיני עבודה בתל אביב

כאן תעלה השאלה; האם המעביד היה רשאי בנסיבות אלו לשלול מהעובד את הזכויות המגיעות לו ושעניינן פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת?בואו נדבר גלויות. לעיתים שומעים על מקרה שבו עובד גנב ממעביד, או הפר אמון בעצם הכנה מצידו לעבור

לעסק מתחרה. המעביד גילה זאת ופיטר את העובד לאלתר ומבלי לשלם לו פיצויי פיטורים. לימים העובד מגיש תביעה לפיצויי פיטורים והודעה מוקדמת.

במידה וחל הסכם קיבוצי במקום העבודה, הרי שישנו תקנון משמעת הקובע סנקציות אותן רשאי המעביד להחיל על העובד בהתאם למקרה. תקנון המשמעת שולל למשל פיצויי פיטורים או הודעה מוקדמת, הכל לפי חומרת העניין.

ואולם מקום בו אין הסכם קיבוצי, הרי שחל החוק. חוק פיצויי פיטורים קובע, כי עובד שעבד שנה אחת אצל המעביד ופוטר על ידו, זכאי לפיצויי פיטורים. זכות דומה מוסדרת גם בהסכם קיבוצי במידה וחל במקום העבודה.

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות קובע, כי עובד יהיה זכאי לשווי הודעה מוקדמת במקרה של פיטורים, כאשר אורכה של ההודעה המוקדמת ובהתאם לכך שוויה, משתנה בהתאם לותק העבודה של העובד.

יחד עם זאת, סעיפים 16 ו 17 1 לחוק פיצויי פיטורים מקנים לבתי הדין את שיקול הדעת לשלול בנסיבות מסוימות מהעובד פיצויי פיטורים בשיעור מלא או חלקי.

מעביד הרוצה לשלול פיצויי פיטורים בשיעור מלא או חלקי מאת העובד שלו, מחויב בקבלת אישור לכך מבית הדין. הוא אינו רשאי להחליט על כך בעצמו.

בפועל מה שקורה הוא, שמעביד לא משלם את פיצויי הפיטורים לעובד, כתוצאה מכך העובד מגיש תביעה נגד המעביד ואז בכתב ההגנה מעלה המעביד את טענתו לשלילת פיצויי פיטורים מאת העובד בשל הנסיבות אותן מפרט בהגנתו.

חובה לומר, כי בתי הדין אינם ממהרים לשלול פיצויי פיטורים לא באופן חלקי ובוודאי שלא באופן מלא. נקודת המוצא של בתי הדין הנה שהפיטורים לכשעצמם מהווים עונש כבד ולכן שלילה של פיצויים, בין אם בשיעור חלקי ובין אם בשיעור מלא, מהווה עונש נוסף ולכן סנקציה זו צריכה להיות שמורה למקרים קיצוניים וחמורים ביותר.

כך למשל, נסיבות של מסירת מידע סודי, גניבת לקוחות, מעילה בכספים, מהווה הפרת אמון חמורה בין המעביד לבין העובד המצדיקה שלילה חלקית ולעיתים אף מלאה של פיצויי הפיטורים. שיעור השלילה יעלה ככל שהנסיבות חמורת יותר ואין מדובר במעידה חד פעמית.

נכון הוא שבתי הדין אינם ממהרים לשלול פיצויי פיטורים כמוסבר דלעיל, ואולם אין למהר ולהסיק מכאן ששלילה לא תהא לעולם. לכן, במידה וחשבתם שפיצויי פיטורים ישולמו בכל מקרה בשיעור מלא, הרי שלא כך הדבר.

 

צרו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם
  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.
Skip to content