לייעוץ ללא התחייבות: 055-9704235
שחרור ממעצר ״בתיק השוחד המפורסם בטיב טעם״

שחרור ממעצר ״בתיק השוחד המפורסם בטיב טעם״

meamarim1 1

שחרור ממעצר

ביום 5.12.13 נקבע תקדים בביהמ”ש העליון, שלא היה כמותו בישראל.

נאשם שבימ”ש השלום שלח ל- 18 חודשי מאסר, ושביהמ”ש המחוזי דחה את ערעורו ואת בקשתו לעיכוב ביצוע עונש מאסרו, ושכבר ריצה חודש ממאסרו, שוחרר במסגרת רע”פ שהגיש עו”ד יעקב שקלאר בשמו, כשבית המשפט העליון מקבל את טענותיו של עו”ד יעקב שקלאר, ומעניק לו עיכוב ביצוע של עונש המאסר, אותו כבר החל, כאמור, לרצות, ומשחררו מהכלא.

חשיבותו של התקדים וייחודיותו, נעוצים בקושי הרב לקבל רשות ערעור בגלגול השלישי ובקושי העצום לקבל עיכוב ביצוע עונש מאסר, כשהנאשם כבר מרצה את עונשו, הכרוך בשחרור ממאסר. ערעור בגלגול השלישי כרוך בהעלאת טענות חוקתיות, או טענות משפטיות החורגות מגדרו של הסכסוך הספציפי, והמעניינות את הציבור הרחב. עו”ד פלילי יעקב שקלאר שכנע את ביהמ”ש העליון, כי בנוסף לסוגיות משפטיות מעניינות, נגרם ללקוחו עיוות דין ופגיעה במראית פני הצדק. ביהמ”ש העליון הדגיש כי:

” אמנם הדעת איננה נוחה מהתנהלותו של המבקש לכל אורך ניהולו של ההליך המשפטי בעניינו, שנמשך כ-8 שנים (באחריות רבה של המבקש ובאי-כוחו דאז). יחד עם זאת, גם התנהלותה של המשיבה, כפי שתוארה לעיל – ובעיקר הכחשתה החוזרת ונשנית ביחס לתפיסת חלק נכבד מכספי החיוב ולגבי נפקותה של תפיסה זו, בצד אי-מילוי חובת היידוע בדבר האפשרות שיוטל על המבקש עונש מאסר, חרף שני תיקונים שנערכו בכתב האישום, ועמידתה על מאסרו של המבקש, לאלתר, לאחר שנדחה ערעורו בבית המשפט המחוזי – טורדת”. 

עוד כתבות:

עורך דין דיני מפשחה >>

עורך דין הטרדה מינית>>

ביהמ”ש העליון קיבל את טענותיו של עו”ד יעקב שקלאר על כי נגרם עיוות דין לנאשם באלה המילים:

” דומה עלי כי הבקשה למתן רשות ערעור אכן מעלה חשש שמא נגרם למבקש עיוות דין ולו באורך תקופת המאסר שהושתה עליו. סבורני, איפוא, כי לכאורה יש טעם טוב בטענותיו של המבקש בגדרי ראש-הטיעון השני, שעליו נסמכת בקשת רשות הערעור ובחלק מטענותיו הנוספות, ואין לומר בשלב זה כי סיכויי הבקשה להתקבל במישורים אלה, קלושים”.

עו”ד יעקב שקלאר הראה שנסיבותיו האישיות של הנאשם מצדיקות החלטה חריגה ונדירה זאת, ובית המשפט העליון קבע כי:

” למבקש אין הרשעות נוספות, זולת הרשעתו בעבירות, מושא הבקשה. תקופת המאסר, אשר הושתה עליו (הגם שהיא מצויה, על פי הנטען, ברף העליון של מתחם הענישה ההולם את העבירות בנסיבות ביצוען) – היא קצרה ביחס לפרק הזמן שבו צפוי ההליך הערעורי להתברר, אם השמיעה לא תוקדם, וקיים, איפוא, חשש כי עד להכרעה בבקשה למתן רשות ערעור, המבקש ירצה חלק נכבד מעונשו, אם לא יאושר עיכוב הביצוע. לכך יש להוסיף את העובדה שהמבקש היה משוחרר עד שנאסר מיד בתום שימוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי הנכבד. גם נסיבותיו האישיות של המבקש: היותו אב ל-4 ילדים קטינים והיות רעייתו בהריון מתקדם – מצדיקות, לטעמי, בנסיבות העניין כאן, את עיכוב ביצוע יתרת עונש המאסר הממושך שנגזר עליו, אותו החל לרצות מיידית, כאמור”.

בית המשפט העליון המליץ לתביעה להגיע להסדר כולל עם הנאשם, והעביר את הדיון ברע”פ להרכב תלתא. (וראה רע”פ 7851/13 מיום 5.12.13) “המאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי והאמור בו נועד לשמש כמידע ושירות לציבור”…

 

צרו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם
  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.
Skip to content