לייעוץ ללא התחייבות: 055-9704235
ההליך הפלילי וסמכות בית המשפט

ההליך הפלילי וסמכות בית המשפט

sydebnie polnomochiya2 1 1

הליכי החקירה:
כל אדם רשאי להגיש תלונה למשטרה.
משנודע למשטרה על ביצוע העבירה (ע”פ תלונה או בכל דרך אחרת), המשטרה תפתח בחקירה.

מעצר לצורכי חקירה:

מעצר לצורכי חקירה בד”כ יהיה בצו של שופט (כאשר הגיע מידע מודיעיני למשטרה על חשד לביצוע העבירה) אולם, שוטר מוסמך לעצור גם אדם ללא צו שיפוטי אם העבירה היא בת מעצר ( העונש מעל 3 חודשים) והתקיים בה אחת מאלה:

 

 1. האדם עבר את העבירה בפני השוטר ובשל כך השוטר סבור כי האדם עלול לסכן את בטחונו של אדם אחר, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה.
 2. יש לשוטר חשש שהחשוד לא יופיע להליכי חקירה.
 3. יש לשוטר חשש ששחרור החשוד יביא לידי שיבוש הליכי משפט ובכלל זה העלמת רכוש, השפעה על עדים או פגיעה בראיות.
 4. יש לשוטר חשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה.
 5. אם האדם חשוד שעבר אחד מאלה:
  • עבירה שדינה מיתה או מאסר עולם
  • עבירת בטחון
  • עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים למעט עבירה הנוגעת לשימוש בסם או להחזקת סם לשימוש עצמי
  • עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק חם או קר
  • עבירת אלימות בבן משפחה
  • האדם משוחרר בערובה, ויש חשש כי הוא הפר תנאי מתנאי השחרור או כי הוא עומד להימלט מהדין, או שיש חשש שהוא נמלט ממשמורת חוקית

 

מכל פנים בין אם החשוד נעצר בצו שיפוטי ובין אם נעצר ללא צו שיפוטי חובה להביאו בפני שופט תוך 24 שעות ( בכפוף לחריגים, אלא אם כן תום 24 השעות “נופל” על שבת או על יום חג ואז ניתן לדחות את הבאת העצור בפני שופט בפועל ברוב המקרים דוחים את הבאת החשוד לבית המשפט עד למוצ”ש או מוצאי חג.

עילות המעצר לפני הגשת כתב האישום ( לצורכי חקירה) מנויות בסעיף 13 חוק המעצרים.

בית המשפט לא יצווה על מעצרו של אדם אלא אם כן בית המשפט השתכנע כי אותו חשוד עבר עבירה שעונשה עולה על 3 חודשי מאסר, ומתקיימת אחת מהעילות להלן:

 1. קיים חשש כי שחרור החשוד יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות .
 2. קיים חשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה.
 3. בית המשפט שוכנע, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר.


סיום החקירה והצהרת תובע:

בתום החקירה ישוחרר החשוד, אלא אם כן הוגשה לבית המשפט הצהרת תובע.

החוק קובע כי בתום החקירה ישוחרר החשוד, אלא שהמחוקק היה ער לעובדה כי בסיום החקירה על הפרקליטות לעבור על החומר כדי לקבל החלטה האם להגיש כתב אישום או לסגור את התיק מחוסר עניין לציבור/ חוסר ראיות או במקרים חריגים גם מחוסר אשמה.
כדי לגבש את עמדתה של הפרקליטות להכיר את חומר החקירה, ובשל עובדה זו לבית המשפט יש סמכות לעצור אדם לאחר סיום החקירה ובטרם הגשת כתב האישום לתקופה שלא תעלה על 5 ימים וזאת לאחר שהתובע הצהיר כי יוגש כתב אישום נגד החשוד ושכנע את בית המשפט כי יש עילה לכאורה למעצר עד תום ההליכים.

מעצר עד תום ההליכים:

לאחר שהוגש כתב אישום, רשאי בית המשפט לצוות על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים, אם נתקיים אחד מאלה:

 1. קיים חשש ששחרור הנאשם יביא לשיבוש הליכי משפט, להתחמקות מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות.
 2. קיים חשש שהנאשם יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור, או את בטחון המדינה.
 3. הואשם הנאשם באחת מהעבירות הבאות:
  • עבירה שדינה מיתה או מאסר עולם
  • עבירת בטחון
  • עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים למעט עבירה הנוגעת לשימוש עצמי
  • עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק קר או חם
  • עבירת אלימות בבן משפחה
 4. בית משפט ציווה על מתן ערובה והערובה לא ניתנה או שהופר תנאי מתנאי הערובה, או שנתקיימה עילה לביטול השחרור בערובה.
 5. בית המשפט לא יתן צו מעצר אלא אם כן נוכח, לאחר ששמע את הצדדים, שיש ראיות לכאורה להוכחת האשמה.


חלופת מעצר:

סעיף 21(ב)(1) לחוק המעצרים קובע כי למרות ביצוע עבירה בת מעצר ולמרות קיומן של ראיות לכאורה, חובה על בית המשפט לשקול חלופת מעצר: ( כגון, מעצר בית, הרחקה ממקום פלוני או אדם אלמוני , יציאה מהבית בליווי ובפיקוח), וזאת אם ניתן לשלול את המסוכנות של הנאשם כלפי הזולת או כלפי הרכוש וחשש לשיבוש והמלטות מההליך הפלילי.


לא יצווה בית המשפט לעצור את הנאשם, אלא אם כן נתקיימו גם אלה:

א. לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה ותנאי שחרור, שפגיעתם בחירותו של הנאשם, פחותה.

ב. לנאשם יש סניגור, או שהנאשם הודיע שברצונו לא להיות מיוצג בידי סניגור.

 

כדי להשתחרר לחלופת מעצר מומלץ לשכור שירותי עו”ד ותיק, המתמחה במשפט הפלילי, ובקיא בהלכות המשפטיות שנקבעו בבית המשפט העליון, שכן התנהלות לא נכונה בדיוני המעצר עלולה להביא לתוצאה חמורה של מעצר עד תום ההליכים, ומשם קצרה הדרך למאסר מאחורי סורג ובריח, גם בתיק העיקרי!

כמשרד המתמחה בתחום הפלילי מעל ל – 16 שנים, צברנו ידע וניסיון רבים בדיוני בקשות מעצר עד תום ההליכים בתיקים של פשע חמור. במשך השנים משרדינו שחרר לחלופת מעצר מאות נאשמים שהואשמו בעבירות חמורות, ראה למשל:

 

 

צרו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם
 • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.
Skip to content