לייעוץ ללא התחייבות: 055-9704235
10 הדיברות להתנהגות נכונה בעת חיפוש משטרתי

10 הדיברות להתנהגות נכונה בעת חיפוש משטרתי

תמונה של עו״ד שקלאר מדבר על חיפוש משטרתי

21.11.2016 | עו”ד קובי שקלאר חיפוש משטרתי

נשמעות דפיקות בדלת ובפתח שוטרים חמושים דורשים לערוך חיפוש בביתכם. האם מותר להם לפלוש למבצרכם ולחטט בו? לערוך חיפוש בגופכם? מהכללים שלפניכם תלמדו להתגבר על התגובות הראשוניות של הלם ושיתוק ובעזרת התנהגות נכונה תוכלו לשלוט בסיטואציה ולחסוך שנים רבות של עוגמת נפש וטרטורים בחדרי החקירות ובבתי המשפט. לגזור ולשמור.

האם ביתו של אדם הוא מבצרו? האם גופו? כאשר נשמעות דפיקות בדלת ובפתח ניצבת חוליית שוטרים הדורשת להיכנס לבית ולערוך בו חיפוש, התגובה הראשונית עשויה להיות תגובה של הלם ושיתוק; שוטרים, נושאי נשק, בעלי חזות מאיימת הדורשים להיכנס לביתכם, לחטט בו, להפוך אותו ולעשות בביתכם כרצונם. זוהי חדירה לפרטיות ובריונות של ממש.

חיפוש משטרתי לא חוקי

חמור לא פחות הוא מקרה בו שוטרים מבקשים לערוך חיפוש משטרתי, פיזי, על גופכם. זה לא ביתכם, זה כבר ממש מבצרכם!

בשלב זה ממש, הרבה תלוי על כתפיכם. השוטרים אינם כל יכולים ואינכם צריכים למהר ולהוריד את הראש. שימוש בכללים המפורטים להלן עשוי לשנות את התמונה מקצה לקצה; אתם תשלטו בסיטואציה, ויותר חשוב – לא תגרמו לעצמכם נזקים כתוצאה מהתנהגות מבוהלת והיסטרית. דעו את זכויותיכם ואל תעשו, אף לא טעות אחת מהטעויות המפורטות להלן.

פעלו לפי עשרת הדיברות, הן אמנם לא מלוחות הברית, אבל מקורן בספר החוקים ופסיקת בית המשפט העליון:

בראשית יש לדעת כי קיימים שני סוגי חיפוש משטרתי:

האחד – חיפוש בצו, היינו, בית המשפט הורה בצו כי הוא מתיר למשטרה לערוך את חיפוש משטרתי וזאת לאחר שהמשטרה פנתה לבית המשפט ביוזמתה וביקשה צו המתיר לערוך חיפוש.

השני – חיפוש ללא צו. חיפוש זה נעשה על ידי שוטרים ללא פיקוח וללא היתר הניתן מראש על ידי בית המשפט. על מנת למנוע מצב ששוטר מזדמן יחליט לערוך בגופכם, במכוניתכם, או בביתכם, חיפוש, או על פי “תחושת בטן” או כל גחמה אחרת וכדי למנוע מצב בו שוטרים ינצלו לרעה את כוחם, קבע החוק מספר מגבלות. כך, למשל, בהתייחס לחיפוש בבית נקבע כי חיפוש זה ייערך רק באחד המקרים הבאים:

1. יש לשוטר יסוד להניח שבמקום מבוצע פשע או בוצע לאחרונה פשע.

2. מחזיק המקום פנה לעזרת המשטרה.

3. אדם המצוי שם פנה לעזרת המשטרה ויש יסוד להניח שמבוצעת שם עבירה.

4. נמלט לשם אדם המתחמק ממעצר או בורח ממשמורת חוקית.

המשטרה מבצעת חיפושים

למעשה, המשטרה מבצעת חיפוש משטרתי במקרים רבים אשר כלל לא עונים על ההגדרות שנקבעו בחוק, וזאת במקרה שניתנה הסכמה לחיפוש. שימו לב – למרות שאין כל הגיון להסכים ולאפשר לשוטרים להיכנס לבית ולחפש בו, או – גרוע יותר – לחפש על גופו של האזרח, חיפושים אלו נעשים שוב ושוב בעקבות הסכמה מדעת לחיפוש.

ומדוע, בכל זאת, זה קורה? האזרח חושש מהמראה המאיים של השוטרים, הם נושאים נשק, בכוחם לבצע מעצר והם אף עלולים להיות אלימים. על כן, האזרח החושש מעדיף להסכים לביצוע החיפוש למרות שבעצם, זוהי הסכמה שניתנת מפחד ומאונס, או שהאזרח פשוט אינו מודע לזכויותיו.

סוג זה של הסכמה אינו מקנה סמכות חוקית לערוך חיפוש ואינו תקין!

קיימות הוראות ברורות המתייחסות לחיפוש על גופו של אדם; גם כאן, מבוצעים חיפושים על אף שאינם עונים על התנאים בחוק, וזאת בעקבות הסכמה של מושא החיפוש.

בית המשפט העליון (בהלכת “יששכרוב” ואח”כ, בהלכת “בן חיים”) קבע כי ניתן לבצע חיפוש כאשר ההסכמה ניתנת מתוך מודעות לכך שניתן לסרב לביצוע החיפוש וכי במקרים מסוימים, בית המשפט עשוי לפסול ראיות שהושגו במהלך חיפוש שבוצע שלא בהסכמה מדעת.

ואכן, בעקבות פסק הדין פורסם נוהל משטרה בו הוסברה לשוטרים האפשרות להכשיר חיפוש על בסיס הסכמה מדעת.

בנוהל זה הובהר לשוטרים כי לשם גיבוש הסכמת אמת לעריכת החיפוש, על השוטר לבקש את הסכמת האדם לעריכת החיפוש, תוך שהוא מבהיר לו כי נתונה לו הזכות לסרב לביצוע החיפוש, ואם יסרב, לא יפעל הסירוב לחובתו. כמו כן, הנוהל כלל אזהרה לשוטרים, כי אם לא ימלאו את החובות האמורות ולא יכללו התייחסות ברורה לעניין זה בדוחותיהם, המשמעות עלולה להיות פסילת הראיות.

שירותים נוספים שתמצאו אצלנו:

חוק זכויות נפגעי עבירה >>  | עורך דין סמים מקצועי>>

עשרת הדיברות לחיפוש משטרתי, בהתאם לסוגי החיפוש:

1. בין אם נערך חיפוש בצו ובין אם ללא צו, יש לערוך את החיפוש בנוכחות עדים שאינם שוטרים. גם אתם יכולים להיות עדים לצורך זה. עימדו על נוכחות עדים. בסיום החיפוש, על השוטרים לערוך דו”ח חיפוש ורשימת חפצים שנתפסו במהלכו. על העדים לחתום על הדו”ח והרשימה. דאגו שהעדים יקראו את הרשימה בטרם הם חותמים וככל שיש להם הערות יש לצרף אותן לדו”ח, לקבל לידיכם או למסור העתק מהדו”ח למי מטעמכם.

2. העובדה שיש צו חיפוש למקום מסוים, משמעותה שניתן לחפש רק במקום המצוין בצו. אסור לשוטרים ‘לגלוש’ למקומות אחרים. כך, צו חיפוש לבית לא מאפשר חיפוש במכונית. ככל שהשוטר מתכוון לחפש שם, הפנו את תשומת לבו כי אין לכך אישור. דאגו שהתנגדותכם תירשם.

3. ככלל, אם שוטרים מבקשים מכם לערוך חיפוש (ללא צו) ואין לכם מה להסתיר, עדיף להסכים לעריכת החיפוש ולחסוך טרטור ועוגמת נפש מיותרת. אם יש לכם מה להסתיר (שוב – כשאין צו) אסור להסכים! השוטרים כמובן יפריחו רמזים שהסירוב יפגע בכם, ובכלל – “אם לא עשית כלום, מה יש לך לפחד?”. אז זהו שזה לא עובד כך. זכותו של כל אדם לסרב לחיפוש והסירוב לא יעמוד לחובתו. אימרו לשוטרים “אין סיבה שתערכו עליי חיפוש”, “לא ביצעתי כל עבירה”, “למה אתה מעוניין לערוך עליי חיפוש?” ומשפטים כגון אלו. השוטרים עשויים להתעצבן ואפילו – שומו שמיים – לדרוש תעודת זהות, אבל ברוב המקרים זה יסתיים בכך. השוטר יחזור לניידת כעוס ויחפש קרבן אחר.

חיפוש תחת התנגדות

4. כאשר אתם מביעים התנגדות לחיפוש (בחיפוש ללא צו), וודאו שהשוטר רושם את ההתנגדות. עימדו על כך.

5. לא להתיידד עם השוטרים, לא לקשקש, לא לספר סיפורים ולא להעלות זיכרונות. הם לא חברים שלכם ושיחות סרק עלולות לפגוע בכם. חפשו חברים אחרים. דברים אלו נכונים בין בחיפוש עם צו ובין בחיפוש ללא צו, ובכלל, בכל התנהלותכם מול גורמי חקירה ומשטרה, למעבר למאמר בנושא חקירה משטרתית לחצו כאן>>. מצד שני, היו מנומסים ואל תתחצפו לשוטרים, שלא תחטפו כתב אישום על העלבת עובד ציבור, או תעלו את רמת המוטיבציה לעצור אתכם .

6. כאשר שוטר מבקש לערוך חיפוש ללא צו, תדרשו לדעת במה אתם חשודים ומדוע אתם חשודים בכך. לא כל גחמה וכל התנהגות שלא מוצאת חן בעיני שוטר מזדמן מצדיקה חיפוש. התנהגות מוזרה לא מצדיקה חיפוש.

7. דעו – חלה חובה על השוטרים להסביר שסירוב לחיפוש לא יפגע בכם. במידה ששוטר מאיים עליכם שאם תסרבו לחיפוש, יעצור אתכם, תעמדו על כך שהאיום יתועד ויירשם.

לסיכום המאמר

8. אם וכאשר מבוצע חיפוש, דאגו לתעד אותו בכל אמצעי אפשרי; לצלם ו/או להקליט. שימו לב שאינכם מפריעים באופן פיזי לעריכת החיפוש, שלא תהיה לשוטרים תואנה לחקור אתכם בגין “הפרעה לשוטר במילוי תפקידו”.

9. ככל שנגרם נזק כתוצאה מהחיפוש, יש לצלם את המקום בהקדם האפשרי ולהזמין שמאי שיעריך את הנזקים.

10. בהזדמנות הראשונה, צרו קשר עם עורך דין פלילי מנוסה שידריך אתכם כיצד להתנהל בהמשך הסיטואציה. אם לא נותנים לכם להתקשר לעורך דין, תדרשו הסבר מלא בדבר זכויותיכם במהלך החיפוש ותודיעו לשוטרים שהם חייבים לעשות זאת. לא לחתום על דו”ח החיפוש ולא על שום טופס שמבקשים להחתים אתכם עליו לפני שנפגשתם עם עורך דין. אם הייתה מניעה לכך, כתבו במקום חתימה שאתם מסרבים לחתום כי נפגעו זכויותיכם!

הכותב עו”ד פלילי יעקב שקלאר, עוסק במשפט פלילי על כל רבדיו. מרצה בפקולטות למשפטים ובהשתלמויות של לשכת עורכי הדין בנושאי עבודת הסניגור הפלילי.

צרו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם
  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.
Skip to content