לייעוץ ללא התחייבות: 055-9704235
קנאביס לעם – האמנם?

קנאביס לעם – האמנם?

קנאביס לעם – האמנם?

עו”ד יעקב שקלאר:

הציפייה שלנו מהמחוקק היא, שיתעדכן עם המחקרים וההתפתחויות בעולם, ויתאים גם את חוקי הקנאביס למציאות. האם הוראת השעה החדשה תביא לשינוי במדיניות?

ביום שני, 01/04/19, יכנס לתוקפו תיקון חוק הסמים המסוכנים, הוראת שעה, אשר תחול למשך 3 שנים. עניינו של התיקון בשינוי מדיניות האכיפה בגין שימוש והחזקה של קנאביס לצריכה עצמית.

רבות דובר על חוק זה, על הצורך בו, על ההבנה שקנאביס הפך “סם מסוכן” אך ורק בשל סיבות כלכליות ופוליטיות, על החשיבות הגדולה שלו בטיפול בחולים; בסרטן, פרקינסון, הפרעות חרדה, מכאובים שונים – וגם על היותו פחות מסוכן מסיגריות ואלכוהול. על כן, ובאופן טבעי, התקוות היו גדולות.

יחד עם זאת, נראה שהתיקון נכשל במידת מה ולא סיפק את הסחורה:

על פי התיקון, בגיר (למעט חריגים כגון חיילים ואסירים) המחזיק או משתמש בקנאביס בכמות המוגדרת לצריכה עצמית (עד 15 גרם קנאביס), אשר נתפס בפעם הראשונה, יישא בקנס בגובה 1,000 ₪, הנתפס בפעם השניה, ובתוך 5 שנים, יישא בכפל קנס – 2,000 ₪. בפעם השלישית, יופנה להסדר מותנה ובפעם הרביעית יעמוד לדין. בכל מקרה לתובע יש שיקול דעת אם להעמיד לדין גם בפעם הראשונה. ההסדר החדש הינו בעל קווים דומים להסדר החל בעבירות תנועה שאינן חמורות. תשלום הקנס למעשה מהווה למעשה הודאה באשמה, הרשעה, נשיאה בעונש והסכמה להשמדת הסם שנתפס.

כמו כן, בדומה לעבירות תעבורה, המידע לא יכלל במרשם הפלילי הרגיל, וניתן יהיה לקבל “תעודת יושר”. יחד עם זאת, משטרת ישראל תנהל מרשם פלילי מיוחד שיכלול את המידע אחר עבירות אלו. את המידע המצוי במרשם הפלילי המיוחד בנושא שימוש עצמי של קנאביס, ניתן יהיה להעביר לעיון גופים מסוימים שיקבעו (משטרת ישראל, שב”כ, מוסד וכיוצא באלה), וכן לבית המשפט כאשר מדובר במידע שגילויו מהותי לצורך ניהול הליך פלילי אחר.

לעומת זאת, כיום, נמנעות רשויות האכיפה, כעניין של מדיניות, מלהגיש כתבי אישום בגין עבירה ראשונה של שימוש או החזקת קנאביס לצריכה עצמית. מרבית התיקים שנפתחים בגין עבירה זו נסגרים עוד במשטרה, וכתבי האישום שבכל זאת מוגשים, מבוטלים או מסתיימים ללא הרשעה.

המשמעות היא שעד היום, על פי רב מוחלט, לא היתה כל סנקציה בגין שימוש ראשון בקנאביס והאכיפה היתה מוגבלת ביותר.

ואילו כעת, ובעקבות התיקון, תוגבר האכיפה ונקבעו סנקציות מיוחדות לטיפול ב”עברייני הקנאביס”. לא זו אף זו, אלא שהמעיין בפרוצדורה שחוקקה לצורך אכיפת חוק זה, יסתבך כהוגן. עשרות סעיפי סדר דין מסובכים.

לסיכום, כגודל הציפיה כך גודל האכזבה – המחוקק למעשה לא היטיב במיוחד את המצב עם האוכלוסייה העיקרית של צרכני הקנאביס – אנשים בגירים נורמטיביים, אשר עושים שימוש פנאי בצמח. למעשה ככל שייושם התיקון, באופן בו תתבצע אכיפה רחבה, הרי שיצא שכרו של ציבור המעשנים בהפסדו.

הרבה יותר פשוט היה לקחת טוש שחור ולמחוק את הקנאביס מפקודת הסמים המסוכנים. וזהו !!

יחד עם זאת, עצם ההבנה של כנסת ישראל לכך שרישום פלילי בגין שימוש בקנאביס הינו בלתי ראוי, היא משמחת כשלעצמה, ואם מדובר בסנונית ראשונה, בגדר “טיוטה”, הרי שאנחנו בכיוון הנכון.

צרו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם
  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.
Skip to content