לייעוץ ללא התחייבות: 055-9704235
גראס זה חוקי או חוקתי?

גראס זה חוקי או חוקתי?

shklyar kannabis 1

האם חוקי הסמים במדינת ישראל, ככל שהם עוסקים בקאנביס, הם חוקתיים, או שהגיע הזמן שבית המשפט העליון יבטל אותם, או יותר נכון יסייג את תחולתם רק על סמים קשים?
כדי לענות על שאלה זאת, צריך להבין קודם כל מהו חוק יסוד ועל אילו זכויות הוא מגן, אחכ יש להבין מהי פיסקת ההגבלה, ואיך היא מסייגת את חוק היסוד, ואחכ יש לקחת השראה מבתי משפט עליונים אחרים במדינות שונות, אשר כבר קבעו את זה. בהינתן כל אלה, הרי שחוקים שמקנים למדינה סמכויות מעצר, חיפוש, האזנה, חדירה לפרטיות, הפללה, פגיעה בכבוד, בקניין – ככל שהם נוגעים למשתמשי קנאביס – הינם בלתי חוקתיים.
חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע, שזכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין. החוק מוסיף וקובע כי אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו או בקנינו של אדם. אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת. כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו. אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו. אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.
עד כאן הזכויות; עם זאת, ידוע הוא שסוכני המדינה, שוטרים, פרקליטים, שופטים, פוגעים בכל יום בזכויות אלה. איך הם עושים זאת, בניגוד לחוק היסוד, הנהנה ממעמד על חוקי – חוקתי?
באמצעות פיסקת ההגבלה הקובעת כי
״אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו״.
לבית המשפט העליון ישנה סמכות חוקית לבטל חוק שאינו חוקתי, היינו אינו מקיים את דרישות חוק היסוד. בית המשפט בודק 2 פרמטרים:
1. האם יש תכלית ראויה לפגיעה בזכויות?
2. האם הפגיעה מידתית (פרופורציונית) לתכלית החוק.
אם אחת הדרישות לא מתקיימת, הסמכות החוקית בחוק – נפסלת!
הנה כי כן נשאלת השאלה, אם הסמכות לפרוץ לדירת אזרח, לחפש, לתפוס רכוש, לעצור, לפגוע בחירות, בכבוד, האם כל אלה כשהם נעשים כלפי צרכני קאנביס – הינם מידתיים?
לאחרונה ענה בית המשפט העליון בדרום אפריקה על שאלה זו בשלילה; בכך למעשה סלל את הדרך לשימוש ולגידול קאנביס למטרות שימוש עצמי. בכך למעשה קבע, את שצריך להקבע בישראל, ששימוש או גידול לשימוש עצמי, אינם מקימים לשלטונות זכות לפגוע בזכויות אזרחים. שימוש בזכויות כה דראקוניות כנגד צרכני גראס – שאינם גורמים לנזק לאף אחד – הינו בלתי מידתי!
בקרוב בישראל?

צרו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם
  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.
Skip to content