לייעוץ ללא התחייבות: 055-9704235
עו”ד יעקב שקלאר: “הפלונטר של נתניהו הולך ומסתבך”

עו”ד יעקב שקלאר: “הפלונטר של נתניהו הולך ומסתבך”

עו”ד יעקב שקלאר: “הפלונטר של נתניהו הולך ומסתבך”

חוקרי החוקרים

ביום חמישי נפל דבר בישראל, היועץ מנדלבליט הכריז כי הוחלט להגיש כתב אישום כנגד ראש ממשלה מכהן, על עבירות שוחד מירמה והפרת אמונים, שביצע במסגרת תפקידו כראש ממשלה.

נתניהו עלה לנאום ובקול תקיף הודיע שישרוף את המועדון שהוא עומד בראשו. ׳לחקור את החוקרים׳ הוא קרא. כולם מושחתים, החל מהחוקר הראשון ועד הפרקליט האחרון.

מי יחקור אותם? ומי יחקור את חוקרי החוקרים? ואת חוקריהם? ואת שלהם? עד אינסוף?

אלה הן קריאות מלחמה של אדם נואש, הנאחז בקש כדי להציל את עצמו מסכנת כלייה מוחשית.

אני מבין את נתניהו ואני משוכנע כי הוא בטוח בצדקתו וכי תומכיו ומעריציו בטוחים אף הם שנעשה בו מעשה נבלה, פוטש משפטי כדי להדיח ראש ממשלה מכהן.

אלא שאין מערכת אחרת אשר תחליף את הקיימת. קיימת חלוקת תפקידים במערכת וכולם ממלאים את תפקידם לטוב ולרע, גם אם איננו מסכימים למסקנותיהם ולפעולותיהם.

למעשה, אין שום דרך בה יכולה מדינה להתנהל לשביעות רצונם של כל תושביה, כך שגם אם חלק אינו מרוצה מהחלטות היועץ או הפרקליטות, אין לו שום מעמד לקבוע במקומם. הם האחראים והם יעשו את מה שמוטל עליהם, על אפם ועל חמתם של המתנגדים.

תארו לכם מצב שבו כל העמדה לדין היתה נקבעת בהצבעה בפייסבוק, מי בעד מי נגד, ועל פי איזה סעיף אישום יוגש כתב האישום ואילו ראיות קבילות ופחות? הרי שזהו אבסורד מוחלט.

ומכאן לגורלו של נאשם בפלילים בכלל, וגורלו של נתניהו הנאשם בפרט.

עו”ד יעקב שקלאר: “הפלונטר של נתניהו הולך ומסתבך”נתניהו וטראמפ, יפרשו יחד לבית אבות יוקרתי (צילום: Alex Wong/Getty Images)

מה יעשה באיש שכך הואשם, עד להכרעה במשפט, אשר צפוי להמשך שנים על גבי שנים, הליכים אינסופיים וערעורים ובקשות למשפט חוזר, עד שביבי יפרוש לפנסיה לבית אבות יוקרתי, ביחד עם טראמפ, באחד ממועדוני הגולף המפוארים של האחרון, או באגף מיוחד ויוקרתי שיבנה במיוחד עבורו במעשייהו?

האם ראש ממשלה כשיר לכהן תחת כתב אישום, והאם רצוי שימשיך לכהן, ומי מוסמך להחליט על כך?

סעיף 18 לחוק יסוד הממשלה מאפשר לכנסת להעביר את נתניהו רק לאחר הרשעה וקלון. הכנסת רשאית אך לא חייבת לעשות זאת. רק אם פסק הדין הפך סופי, היינו שהסתתמו ההליכים כולם, ביבי חייב לפרוש גם בניגוד לרצונו. ומה בינתיים, והרי זה ייקח שנים רבות?

תומכי ביבי אומרים שאם אין אפשרות להדיח אותו עד פסק דין סופי, סימן שהוא ימשיך בכהונתו באין מפריע, אלא שאף אחד, ככל שבדקתי, לא שקל את סמכות בית המשפט לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), הידוע בשמו המקוצר ׳חוק המעצרים׳.

איך בכל זאת אפשר להפסיק את כהונת ראש הממשלה הסרבן והעקשן בתולדות ישראל?

הפתרון אינו בהתפטרות או בפיטורי ראש הממשלה ולא בהעברתו מתפקידו, אלא בהגשת בקשה פשוטה לשופט תורן מעצרים, לאחר הגשת כתב האישום, כדי שיפעיל את סמכותו לפי סעיף 48 לחוק המעצרים ביחד עם סעיף 44 לחוק זה, המתיר לשופט לאסור על עיסוק הנאשם או עבודתו במוסד, עד שיסתיים משפטו.

ויודגש, לפי החוק אין צורך לעצור את נתניהו ואין צורך לשחרר אותו, די בהגשת כתב אישום כדי שתקום סמכות לבית המשפט להטיל עליו ערבויות ותנאים מגבילים, כשאחד מהם הוא איסור עיסוק כאמור.

סעיף 48 לחוק מונה רשימת הגבלות שבית המשפט רשאי להטיל ואחת מהן היא כדלקמן:

״איסור המשך עיסוק הקשור בעבירה, ובכלל זה איסור עבודה במוסד, כאשר מתקיים יסוד סביר לחשש שהמשך העיסוק מהווה סכנה לבטחון הציבור, או עלול להקל על ביצוע עבירה דומה״.

 ברור שראש ממשלה שגונב או לוקח שוחד או מפר אמונים ומרמה במסגרת תפקידו נכלל במסגרת סעיף זה.

כמוכן ברור לגמרי שראש ממשלה תחת אישום מסוכן לציבור, שכן הוא נמצא בניגוד עניינים עם תפקידו. נתניהו הכריז על כך בקול גדול, כשקבע שהמערכת שהוא עצמו עומד בראשה היא מושחתת ויש להלחם בה. נתניהו יעשה את פעולותיו כראש ממשלה תחת הטייה, איך פעולות אלו ישפיעו על משפטו. כמוכן הוא ישבש את משפטו וינצל את מעמדו וכוחו לצורך כך. האמנם תרצו ראש ממשלה שישגר טילים לטהרן ויכריז על מלחמה בעזה וגיוס כללי, בעודכם שוקלים אם עשה כן לטובת המדינה או לטובתו שלו?

עו”ד יעקב שקלאר: “הפלונטר של נתניהו הולך ומסתבך”מה שיקוליו של ראש ממשלה שנגדו הוגש כתב אישום? (צילום: עמוס בן גרשום / לעמ)

תשאלו מה עם חזקת החפות, העומדת לראש הממשלה? ובכל חזקה זאת אינה מונעת מאנשים ׳רגילים׳ להיעצר כל יום ולשהות במעצר עד סוף המשפט, או להיות משוחררים בתנאים מוקשים לאין ערוך מהגבלת עיסוק או עבודה באותו מוסד שבו בוצעה העבירה. חוק המעצרים נועד כדי לפגוע בזכויות עד המשפט, כמובן במידה שאינה עולה על הנדרש.

תשאלו מה עם חוק היסוד, שלכאורה גובר על חוק המעצרים, שכן הוא עומד בדרגה נורמטיבית גבוהה יותר? ובכן, אין כל בעיה לפגוע בחוק יסוד בחוק ראוי ומידתי, וראו פיסקת ההגבלה, ולמעשה חוק המעצרים וכל חוק שמגביל זכויות – פוגעים בחוקי יסוד, הן בכבוד, הן בחירות והן בעיסוק. לצורך זה הם קיימים, כדי לפגוע בחוקי יסוד ולעשות סדר על פי ערכי המדינה לשמירת חוקיה. אחרת א ניתן לעצור אף אחד ולא ניתן לחפש ולהכנס לחצרים, ולא ניתן למנוע ממני לנסוע על המדרכה כי אסור להגביל את זכויותיי.

ובכלל, האמנם יש התנגשות בין חוק היסוד לחוק המעצרים?

כלל וכלל לא, שכן הם דנים במאטריות שונות לחלוטין. בעוד שסעיף 18 קובע את סמכות שיקול הדעת של הכנסת בפיטורי ראש ממשלה ואת חובתו להתפטר עם פסק דין חלוט עם קלון, אין בחוק היסוד ולו צל של מגבלה על אפשרויות לפגוע בתקופת הביניים את זכויותיו של ראש הממשלה, כמו של כל נאשם אחר.

עו”ד יעקב שקלאר: “הפלונטר של נתניהו הולך ומסתבך”

טלו לדוגמה מקרה קיצוני, שראש ממשלה, נניח שמאלני, רוצח את אשתו במהלך ריב משפחתי שהתלהט. מה אז? האם גם אז יטען הטוען כי לא ניתן לעצור אותו, או לשחרר אותו, או להפסיק את עיסוקו כראש ממשלה?

ברור שכן.

אלא שדוגמה קיצונית זאת, מדגימה אך ורק את דרישת המידתיות, היא זאת שעומדת בבסיס סמכותו של שופט, בבואו לפגוע בזכויות זמניות במהלך משפט פלילי.

הנה כי כן, לא צריך ועדת כנסת, שאיננה כי אין ממשלה, לא צריך כנסת לעומתית, שתצביע על הדחה. כל מה שצריך זה שופט אחד מחוזי, שופט מעצרים תורן, שיקיים דיון מעצרים רגיל, ויקבע את שברור לכל בר דעת, שראש ממשלה שנטל שוחד ועוד פעמיים רימה והיפר אמונים, לא יכול להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה שבו ביצע את העבירה.

אלא שעוד חזון למועד. הכרזת היועץ על הגשת כתב אישום, אינה הגשתו בפועל. היא בסך הכל פותחת פתח של 30 יום לדיון חסינות, ככל שיתבקש כזה, וככל שאנו שומעים – הרי שבמצב הפוליטי נכון להיום, אין ועדת כנסת שיכולה לדון בזה – כי אין ממשלה.

והפלונטר גדל והולך, וכולנו שבויים במצב משפטי ופוליטי פנטסטי, שכאילו תוכנן באופן גאוני כך שלא נוכל לצאת ממנו לעולם.

עו”ד יעקב שקלאר: “הפלונטר של נתניהו הולך ומסתבך”

** עו”ד יעקב שקלאר, הוא מומחה למשפט פלילי על כל רבדיו, מרצה בפקולטות למשפטים ובהשתלמויות לשכת עורכי הדין בנושאי עבודת הסנגור הפלילי

 

תוכן מקורי: http://saloona.co.il/blog/netanyahu_mess/

צרו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם
  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.
Skip to content