לייעוץ ללא התחייבות: 055-9704235
חקירה פרטית כאסטרטגיה משפטית פלילית

חקירה פרטית כאסטרטגיה משפטית פלילית

חקירה פרטית כאסטרטגיה משפטית פלילית

רתימת שירותיו של משרד חקירת לצורך התוויית אסטרטגיה משפטית הגנתית, עשויה להיתפס כמהלך מוצלח. ועם זאת, בכל אשר נוגע למשפט הפלילי, מוטב לשמור על צעדים שקולים ומדודים, שכן כל מעורבות של גורם חיצוני בעיצומה של חקירה פלילית וכל שכן משפט, עלולה להיחשב לשיבוש הליכים, ולגרור שורה של צעדים חריפים.

סנגוריה פלילית בשילוב חקירה פרטית

במדינת ישראל ובכפוף לחוק חוקרים פרטיים תשל”ב-1972, פעילותם של משרדי חקירה מוסדרת על-ידי המחוקק אשר מתנה את שירותי החקירה בהתאם לקריטריונים הדוקים וקפדניים. החוקרים אינם מורמים מן החוק, וכל פעולה שתחרוג מן הקווים האדומים המוכתבים, הרי שהיא מסכנת את החוקר הפרטי בשלילת רישיונו.

אחת מן הדוגמאות הבולטות לתרומתם של שירותי חקירה, ניתן למצוא באיסופן של ראיות מן השטח.

בעוד שגורמי אכיפת החוק אספו את הראיות הנדרשות מן השטח באשר לאירוע הפלילי המדובר, הרי שלאיש מקצוע חיצוני ישנה האפשרות לתרום ולרתום את ידיעותיו ויכולותיו, לצורך איסוף ראיות המאוששות את כתב ההגנה והאסטרטגיה המשפטית של הסנגור.

מנגד, ניתן גם להדגים על מקרה הפוך דוגמת מעקבים על-ידי חוקרים אשר יכולים להיתפס כהצקה לעדים. באם נבצע מעקבים ותצפיות על עדי מפתח בתיק החקירה, וזאת כדי להפריך טענות או להחליש את מידת חוזק הראיות, הרי שאנו עלולים לסכן את התיק ולהמיט על עצמנו צעדים חריפים מטעם הגורמים המשפטיים.

איסוף ראיות כדין

רתימת שירותי חקירה לדין הפלילי איננה חפה מהיצמדות אל כללי האתיקה המקצועית, ואף מתאפיינים ברגישות גבוהה יותר מאשר ענפים משפטיים מקבילים דוגמת דיני משפחה ועבודה.

אחד מן הגורמים המרכזיים לחששותיהם של סנגורים פליליים מפני שימוש בחוקרים פרטיים, נובע בעיקר מדינן של הראיות הנאספות.

על אדם המספק שירותי חקירה חל איסור בחוק להתחזות עבור כל איש מקצוע הנדרש לרישיון עיסוק, וזאת לרבות שוטרים ועובדי ציבור. במקרים בהם חוקר פרטי אסף ראיות שלא כדין דוגמת הצגתו כאיש מקצוע כזה או אחר, הרי שהצגתן בבית המשפט עלולה להיתקל בהתנגדות עזה ובמיטוטן על בסיס איסוף ראיות שאינן קבילות.

נושא האזנות הסתר

היבט נוסף שעולה לא מעט בשיח עם לקוחות, הוא איסוף ראיות הגנתיות באמצעות האזנות סתר. יש לציין כי נושא ההאזנות נחשב לפגיעה עמוקה בזכויות הפרט העלולה להוביל לנקיטת הליכים פליליים.

כפי שצוין לעיל, חוקרים פרטיים אינם מורמים מן החוק, ועליהם לנקוט בקו אחיד. עם זאת, בתיקון משנת 1995 לחוק האזנות סתר, נקבע כי ישנן חריגות ובהן האזנה שאיננה חוקית עשויה להתקבל בבית המשפט וזאת כאשר הגעה לשורש האמת נמצאת כעדיפה על פני הצורך החוקי לעמוד על המשמר בהגנה על פרטיותו של הפרט.

על-כן, דוגמה זו יכולה להציג את שיקול דעתו של החוקר בעת ביצועה של החקירה, וכן את שיקול דעתו של הסנגור, באם לרתום את הראיות שנאספו, כחלק מאסטרטגיית ההגנה.

צרו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם
  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.
Skip to content