לייעוץ ללא התחייבות: 055-9704235
עבירות רכוש

עבירות רכוש

תמונה של עבירות רכוש

עבירות רכוש הן שם כולל המאגד תחתיו מגוון סוגי עבירות, אשר כוללות כמכנה משותף פגיעה בקורבן העבירה באמצעות רכוש השייך לו. עבירות רכוש עוסקות הן בנטילת רכוש מרשות הפרט שלא בהסכמה, הן בדרך של מרמה, גניבה ואף באלימות, והן בפגיעה ברכושו ו/או ביכולתו לעשות שימוש באותו רכוש, דוגמת: וונדליזם, הצתה, גרימת נזק למבנה/תשתיות.

קביעת המחוקק והתייחסותו אל עבירות רכוש היא נגזרת לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, תחת סעיף 3 אשר מתייחס במפורש אל זכות הקניין: “אין פוגעים בקניינו של אדם”, סעיף הרואה בזכות הפרט על רכושו כהגנת יסוד.

עבירות רכוש מצויות תחת חוק העונשין, חלקן בפני עצמן ובחלקן בעירוב עבירות נוספות דוגמת עבירות אלימות, שימוש בנשק חם ואחרות. עבירות רכוש נבדלות זו מזו בחומרתן כמו גם בהיקף הענישה הנהוג בגינם, תוך התייחסות לאופי העבירה, מטרת העבירה וייעודה, מעורבות של עבירות נוספות באירוע, היקף ושווי הרכוש.

בין סוגי עבירות הרכוש המוכרות:

עבירות גניבה

עבירות גניבה עוסקות בנטילת רכוש/חפץ/כסף בעל ערך מבעליו, ללא ידיעתו/שלא מרצונו, הפקעת הרכוש מבעליו במטרה שלא להשיבו. עבירות אלו מצויות בסעיפים 383-401 לחוק העונשין, ונחלקות למספר דרגות חומרה ונסיבות:

  • עבירת גניבה- עבירת הבסיס לסעיף זה המוגדרת כעבירת עוון, ומגדירה עונש של מאסר בפועל לתקופה של עד 3 שנים למורשעים בגינה.

עבירת גניבה היא עבירת רכוש אשר בנסיבות מסוימות עשויה להתקבל בסלחנות, בהתאם לצרכי הגניבה ומצב המורשע, ואינה רואה בעין אחת אדם המורשע בגניבה לצורך קיום לבין הרשעה בגניבה לצורך עשיית הון/טובת הנאה.

גניבה ממעביד

  • גניבה ממעביד בנסיבות מחמירות- גניבה בנסיבות מחמירות עוסקת במספר מאפיינים אשר מגבירים את חומרת עבירת הבסיס, בניהם:

 

  1. שווי דבר הגניבה- כאשר שווי הנגנב עולה על 500,000 ₪ העבירה תוגדר כגניבה בנסיבות מחמירות המוגדרת תחת עבירות מסוג פשע, ותלווה בעונש מאסר מקסימלי העשוי לעמוד על 7 שנים.

 

  1. מהות הרכוש הנגנב- עבירות רכוש מסוג גניבה אשר כללו גניבת רכוש בשווי העולה על 1,000 ₪, אשר משמש את בעליו לצרכי עבודה ופרנסה, רכוש הנחשב לבעל ערך דתי, אומנותי, תרבותי או היסטורי, או רכוש המיועד להגנה על בטיחות ושלום הציבור. אלו ייחשבו כעבירת פשע וגניבה בנסיבות מחמירות, ויכללו עונש מאסר בן עד 4 שנים.

 

  1. גניבת נשק- עבירת גניבת נשק מוגדרת כעבירה בנסיבות מחמירות, ללא תלות בשווי הנשק ותחת התייחסות למטרת הגניבה והשימוש המיועד בנשק, הפגיעה בביטחון הציבור כתוצאה מהפקת הנשק מידי בעליו. עבירה זו עשויה להוביל לעונש מאסר מקסימלי בן 10 שנים.

 

  1. נסיבות הגניבה- במקרים מסוימים רואה המחוקק בחומרה רבה יותר עבירה של גניבה, כאשר זו מתקיימת מכורח סמכות, מעמד, וגישה לנגנב, אשר עצם מעשה הגניבה מהווה הפרה של אמון, דוגמת גניבה ממעביד. עבירה זו כלולה אף היא בעבירות הגניבה בנסיבות מחמירות, ועשויה להוביל לעונש מאסר בן עד 7 שנים.

עוד שירותים:

מחיקת רישום פלילי כל המידע >> 

עבירות מרמה והונאה כל המידע >> 

עבירות רכוש מעורבות

עבירות רכוש מעורבות הן עבירות בהן ייעוד העבירה הוא גניבה- אולם לצורך מימוש והפקעת הנגנב, בוצעו במסגרת האירוע עבירות נוספות, דוגמת עבירות שוד. עבירת שוד היא עבירה במסגרתה מבצע העבירה מאיים בביצוע מעשה אלימות ו/או פגיעה כנגד אדם אחר, לפני ביצוע עבירת הגניבה או במהלכה, בכדי לאפשר את ביצועה ולמנוע התנגדות.

עבירת שוד היא עבירה מסוג פשע וכרוכה בעונש מאסר לתקופה של עד 14 שנים.

עבירה זו יכולה לזכות להחמרה יתרה כאשר האיום/פגיעה מתבצעים באמצעות נשק חם/קר, ולהגיע לכדי עונש מאסר מקסימלי בן 20 שנים.

לסיכום

עבירות רכוש נוספות הזוכות למעמד משלהן והתייחסות המחוקק הן עבירות גניבת רכב, עבירות פריצה והתפרצות, עבירות אחזקה ברכוש גנוב, תכנון אירועי גניבה/שוד ונוספות.

לזכות הנחשדים בעבירות רכוש עומדת זכות החפות, כמו גם הזכות לייצוג משפטי.

עורך דין יעקב שקלאר הוא עו”ד פלילי מקצועי ובעל ניסיון רב, אשר מסייע למיוצגיו כבר בשלב ההתמודדות עם החשדות, תוך בחינת נסיבות האירוע, ייצוג החשוד במעמד החקירה ובניית אסטרטגיית הגנה בהתאם לנסיבות, תוך הגנה מלאה על זכויות הנחקר המיוצג ועל המשך ההליך הפלילי ככל ויתקיים.

צרו קשר
מלאו פרטים ונחזור אליכם
  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.
Skip to content